สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ส่งผู้แทนในการนำเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ในการประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์ การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายฉายา รักสองหมื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล) และนายพุฒิพัฒน์ ชัยเกตุธนพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้แทนในการนำเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ในการประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์ การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ