สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดย นายกองเอกยุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม และ นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ