สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมทำกิจกรรม 5 ส

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช