สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในโอกาสนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ นายกสภาอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 และ นางปรานี คู่มณี รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำฯ ในครั้งนี้ด้วย