สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 14/2565

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 14/2565 โดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม และ นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ