สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัด “กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัด “กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565” ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยนางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วย นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน