สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2565 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting โดย นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุม และ นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นเลขานุการ