สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร ศธภ.5 ร่วมกับคณะทำงานฯ ของ ศธจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอนของ กศน.อำเภอเมืองสงขลา