สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นายฉายา รักสองหมื่น ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลและบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช