สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร ศธภ.5 ร่วมกับคณะทำงานฯ ของ ศธจ.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รวม 2 แห่ง คือ โรงเรียนเรวดีพัทลุง และ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง