สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายยงศักดิ์ เชาว์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ. เขต 1 และบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีพิธีบูชาศาลเจ้าพ่อไทร และพิธีทางศาสนา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1