สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาคใต้และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ในระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาคใต้และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ในระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช และถ่ายทดสดผ่านเพจเฟสบุ๊คสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (REO5) โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม