สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
ในการนี้ นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ส.ต.ต.หญิง สโรชิน ปิดความลับ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่