สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่  5 ตุลาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565  (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม  โดยมี น.ส.อรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนจากทุกเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบรายละเอียดการย้ายครูฯ เพื่อเสนอที่ประชุม ผอ.เขตฯ พิจารณากลั่นกรอง ในวันที่ 10 ตุลาคม  2565