เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร http://www.bkkedu.in.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ https://sites.google.com/a/krabiedu.go.th/kbedu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี http://www.kanpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.ksed.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร http://www.kptpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น http://www.kknpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี http://www.suksachan.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา http://www.cpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี http://www.educhon.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท http://cpeo.cnt.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ https://sites.google.com/site/cpmpeo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร http://www.cpnedu.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย http://www.cri.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/khaw-prachasamphanth
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง https://www.tpeotrang.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด http://www.suksa-trat.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

http://www.takpeo.moe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก http://www.nykpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม http://www.nptpeo.org
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม http://www.npmpeo.moe.go.th/2019/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา http://www.npeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nstpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ http://www.nswpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/npeo-nonthaburi/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส http://www.nwtpeo.moe.go.th/main2018/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน www.peonan.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ https://sites.google.com/site/moebk38/home
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ www.brmpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี http://www.pathumpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.pknpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี https://sites.google.com/site/suksaprachinburi/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี http://www.ptnpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.aya.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา http://www.pedu.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง http://phatthalung1.go.th/phatthalung_Edu/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร http://www.pctpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก http://www.plkmoe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี https://sites.google.com/a/petburi.go.th/petburi/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.pnbpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ http://www.phraepeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา http://www.pyopeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต http://phuket-moe.xyz/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร http://www.mpeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.msnpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา http://yalaedu.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร www.ystpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด http://www.roietpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง http://www.edurng.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง http://rayongpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี http://rbprovincial.blogspot.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี https://www.lripeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง http://lpgpeo.blogspot.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน www.lpnpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย http://www.loeipeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ http://www.sskpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร https://www.sakhon-peo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา http://www.spe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล https://www.satunpeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ http://www.prakanedu.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม http://www.skmpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร http://skn-peo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว http://www.moesk.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี http://www.saraburipeo.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี http://www.singprovincial.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย https://sites.google.com/view/stipeo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี http://www.moesuphan.in.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://suratpeo.com/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ http://www.srnpeo.moe.go.th/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย http://nkieducation.thai.ac/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู http://www.nbppeo.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง http://www.atgpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี https://www.udon.sueksa.go.th/web/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี https://sites.google.com/a/utt1.go.th/uthai-thani-peo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttpeo.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี http://www.web.moe.go.th/ubnpeo/
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ http://www.amnat-peo.go.th/