สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ต้อนรับ นางสาวจันทร์เจ้า ใจระย้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายพัทธพล สุขสบาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!