ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดย นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ