ศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 12/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดย นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุม และ นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นกรรมการและเลขานุการ