ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของและเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กบ้านไฟไหม้ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของและเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กบ้านไฟไหม้ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา