ศปบ.จชต. อัพเดทสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ประจำสัปดาห์ พร้อมดำเนินกิจกรรม “COVID CLEANING DAY”

     วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเกาะติดสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

     การประชุมครั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ได้เน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเข้าสู่เดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิม ควรระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยไปยังบุคลากรที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่เพื่อมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ จากการถูกประกาศให้ปิดพื้นที่ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ต่อมาในเวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันทำกิจกรรม Covid Cleaning day ตามนโยบายขององค์กรในที่กำหนดให้ร่วมกันทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน พื้นผิวสัมผัสต่างๆ บริเวณประตู หน้าต่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนรวม บริเวณภายในอาคารสำนักงาน ห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องสุขา และห้องประชุม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ ตามมาตรการของภาครัฐเพื่อควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกวันพุธของสัปดาห์