กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำไปประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ศธ.จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาในพิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ได้ที่ “กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” เลขที่ 061-2-06592-5 หรือ OR-Code

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและชื่อผู้บริจาคมาที่ กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพหานคร 10300 หรือโทรสาร 02-281-1753