ศธภ.6 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา (เอกชน) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา อ.ละงู จ.สตูล โดยมี นายนิโรธ งะสมัน ผู้จัดการ นายอดุลย์ มะมิง ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษาให้การต้อนรับ