ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศธจ.พังงา

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยมี นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ