ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ณ ร.ร.บ้านห้วยม่วง สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 โดยมี นายระนิต ณ พัทลุง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ