ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00น. นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) โครงการ กศน.ปักหมุด ณ กศน.อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมี น.ส.นราวรรณ เวชธรรม ผอ.กศน.จ.สตูล น.ส.วิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อ.เมืองสตูล และคณะครูให้การต้อนรับ รายงานข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะ