ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทฯ ณ จังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ณ สพป.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายสพล ชูทอง ผอ.สพป.กระบี่ นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน