ศธภ.6 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง (1) เรื่องความปลอดภัย (MOE Safety Center) (2) โรงเรียนคุณภาพ  และ (3) โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Video Conference ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom