ศธภ.6 ร่วมงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชากาศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี