ศธภ.6 ประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ พร้อมนี้ได้วางแผนการเปิดให้บริการห้องพัก อาคารคุรุสัมมนาคารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6