ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาฯ ระดับภาค ภายใต้โครงการ (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและการประเมินผลของสถานศึกษา ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมบูกิตตา โฮลเทลแอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำเสนอนวัตกรรมซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดในพื้นที่ และ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 80 คน