ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาคการศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ โรงแรมบูกิตตา โฮลเทลแอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้นำเสนอนผลงานซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดในพื้นที่ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสมพร ฉั่วสกุล อดีตรองศึกษาธิการภาค 7 ดร.อดุล นาคะโร นางวรรณี พลสมัคร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาวญาณิศา อินทวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุข จ.ภูเก็ต และนางสุดารัตน์ จูงทอง อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนง.สพป.ภูเก็ต