ศธภ.15 ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล สังขวาสี) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ