ศธภ.14 ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วยนายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การกล่าวต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย นายสุพงษ์ โอวาท และนางอัจฉรียา ชุมนุม
รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในครั้งนี้