ศธภ.14 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นายธฤติ ประสานสอน ผูู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพาน้องกลับมาเรียนและโครงการปักหมุดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดยโสธร