ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education Operation Center : MOC)

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Educaion Operation Center : MOC) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทำงานและเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการประชุม และมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้