ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.อบ.)ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้