ศธภ.14 ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 ภายใต้ประเด็น ” สมัชชาสานพลังพลเมือง สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศิจกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสิริกุล สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและนายวิธวินท์วิชญ์ เนาวนนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 ภายใต้ประเด็น “สมัชชาสานพลังพลเมือง สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพสานพลังพลเมือง สร้างสุขภาวะคนอุบล ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประะธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้