ศธภ.14 ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค14 และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมการประชุม
ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้