ศธภ.14 ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายชาญ คำป้อง ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการประชุมและนำเสนอจุดเน้นและแผนงานในการดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมี นายดำเกิง วรเถกิงกุล รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้บริหารจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้