ศธภ.14 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และนายสุพิชญ์ ลาลูบ รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้