ศธภ.14 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565