ศธภ.13 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเว็บไซต์สำรอง

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้จัดทำเว็บไซต์สำรองแทนเว็บไซต์หลักเดิมซึ่งติดขัดด้านเทคนิคจากส่วนกลาง วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใสสำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำรองของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตามลิงค์นี้ https://sites.google.com/sueksa.go.th/reo-13/ 

หรือ QR code