ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.) ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 พร้อมด้วย นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายภูวนิตย์ เดือนนิล นิติกรชำนาญการ และนายมาวิน ประการแก้ว นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 โดยมีนายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว