ศธภ.10 : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2565 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565

 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางณิชาภา สุวรรณชาติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ โรงเรียนครนพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมี  นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการฯ ประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ