ศธภ.10 : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค​ 10​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภา ค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษาด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานศึกษาการจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 48 คน