ศธภ.1 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการ และประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้นายผจญ มุกดาผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการฯ ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการ ของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี