ศธภ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสิ่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มีการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี