ศธภ.๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิเชียร เนียมน้อน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑