ศธภ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเวียนเทียน โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบุชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และพิธีเวียนเทียน ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบุชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี