ศธภ.๑ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมจุลมณี ๑ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทรบุรี จังหวัดจันทรบุรี